Hudba patrí odjakživa k podstate života, k tomu, čo robí človeka ľudským. Vedec by konštatoval, že hudba je v podstate čistá matematika, sú to vzdušné kmity, ktorých frekvencie sa spočítavajú podľa fyzikálnych zákonov. A predsa sa pritom deje čosi zázračné – matematika sa mení na city!

– Hudba dokáže hlboko dojať a len málo ľudí je imúnnych voči jej kúzlu. Hudba je čímsi oveľa významnejším ako len neúčelným trávením voľného času.

– Hudba je príroda, ktorá sa zmenila na kultúru. Zvuk po údere na bútľavý kmeň stromu, svišťanie vetra, ba aj zvuk padajúceho kameňa priviedli človeka k uvedomeniu si hudby a neskôr k jej interpretácii.

– Počiatky hudby siahajú až do ríše zvierat. Človek sa vedel prostredníctvom hudby vyjadrovať ešte skôr, ako vyartikuloval prvé slovo.

– Melódie a rytmy pôsobia presne na tie oblasti mozgu, ktoré sú zodpovedné za prekonávanie smútku, radosti alebo túžby. To s najväčšou pravdepodobnosťou dokazuje, že hudba otvára brány do sveta citov.

– Ľudský mozog je veľmi zavčasu naprogramovaný na vnímanie hudby. Už niekoľkomesačné deti dokážu rozlíšiť harmonickú hudbu od disharmonickej.

– Vedecké výskumy potvrdili, že ľavá polovica mozgu – v nej sa spracúva aj reč – zodpovedá skôr za rytmus, kým pravá polovica mozgu za farbu zvuku a výšky tónov. Celkom vpredu sa nachádzajú tie oblasti mozgu, v ktorých sú zakódované hudobné sklony, podmienené kultúrou.

– Ľudské uši dokážu rozoznať 1378 rozdielnych tónov v spektre od 16 do 25000 Hz. Ľudské ucho samé o sebe je veľké tajomstvo, ktorému až teraz pomaly začíname rozumieť.

Ako pôsobí hudba

Pôsobí nielen na našu emocionálnu sféru, ale aj na fyzickú. Psychológovia, ktorí sa zaoberajú touto oblasťou, rozlišujú melódie povzbudzujúce a upokojujúce.

Povzbudzujúce melódie majú výrazný rytmus, ktorý sa domáha reakcie zo strany poslucháča. Preto máme pri nich neodolateľnú chuť tancovať, tlieskať, podupkávať. Mnohé z týchto skladieb majú rytmus podobný tlkotu srdca alebo o čosi rýchlejší.

Upokojujúca hudba je melodická a lahodná. Nie sú v nej disharmonické tóny ani silné údery, ani náhle zmeny výšky tónu. Jej tempo pripomína činnosť srdca počas spánku.

Vedci pripúšťajú, že počas počúvania obľúbených skladieb sa v mozgu vylučujú endorfíny, látky ktoré vyvolávajú pocit šťastia alebo dokonca eufórie a zmenšujú vnímanie bolesti. Preto v nás ich počúvanie pôsobí príjemnú náladu.

Zahĺbenie sa do hudby znižuje hladinu stresového hormónu – adrenalínu – v krvi a pôsobí utišujúco na tú časť mozgu, ktorá zodpovedá za emócie. Takisto môže zlepšovať pamäť a zvyšovať rozumové schopnosti, najmä schopnosť sústrediť sa a kreatívnosť. Hudba oslovuje priamo naše podvedomie a svojou krásou stimuluje a preladí psychiku.

Obnovenie súladu

Sú piesne, ktoré dojmú k slzám, aj také, čo privedú ľudí do extázy – takto sa fyzikálne kmity menia na city. Ľudské telo je živou sústavou vibrácií a vlnových dĺžok. Dobre naladený zdravý telesný orgán vibruje svojou vlastnou frekvenciou, kým frekvencia chorého orgánu je narušená. Pri hre na hudobný nástroj, či počúvaní relaxačnej hudby, je dôležité sa mentálne otvoriť. Nezáleží na tom, či veríme v jej liečivé účinky, dôležitá je pokora. Účinok potom precíti určite každý. Zvuk hudobného nástroja pôsobí ako katalyzátor, spúšťač zmien, telu treba dať čas vyrovnať to, čo nebolo v rovnováhe. Relaxačná hudba môže telové harmonické frekvencie obnoviť a prebudiť v organizme zmysel pre vlastný súlad.

Relaxačná hudba

Relaxačná hudba vytvára príjemnú atmosféru pokoja a uvoľnenia a svojím pohladením pozdvihuje našu dušu a srdce. Jej utišujúce melódie nás vždy prívetivo pozdravia. Hudba sa spája s poznaním ľudstva už od pradávna, že má očistnú a liečivú moc. Ľudia všetkých kultúr posilňovali a prehlbovali svoje meditácie a rituály práve hudbou a spevom. Uvedomovali si, že hudba ich vnútorne obohacuje, podnecuje predstavivosť, súčasne uvádza do stavu hlbokého pokoja a harmónie so sebou samým..
Dobrá hudba inšpiruje k dobru, ku kráse. Upokojuje. Pokojné srdce je podkladom vnímavosti mysle. Ak ste vnímaví a započúvate sa do relaxačnej hudby, všimnite si reakciu svojho srdca. Srdce nikdy nepochybuje. Pochybnosť je vlastná iba mozgu. Ak sa vám myšlienky vracajú k nejakej skladbe, je to preto, lebo srdce zareagovalo. Preto stačí byť všímavý ku svojim myšlienkam.

Muzikoterapia

Muzikoterapia je vlastne liečba zvukom a hudbou, ktorá je stará tisícročia. Muzikoterapia v najrôznejších podobách sprevádzala človeka od najstarších dôb až po súčasnosť. Stačí len zalistovať v dejinách…možno vás prekvapí, že muzikoterapii sa venoval Pythagoras rovnako intenzívne ako matematike. „Študuj zákony monochordu (strunový hudobný nástroj), a spoznáš zákony Univerza!“, nabádal svojich žiakov. Pythagoras, ako píše jeho životopisec, pomocou svojho hlasu a lýry pomáhal každý večer svojim žiakom zbaviť sa starostí a problémov – vyčistiť intelekt a utíšiť dušu. Upevňoval tak aj ich fyzické zdravie.

Záverom

Ukázalo sa, že práve dnes, v čase globálneho zamorenia a znečistenia na všetkých úrovniach – morálnej, rozumovej, duchovnej i hlukovej – je zvuk, hudba, ale aj obyčajný ľudský hlas, jeho ďalekosiahly vplyv na človeka, tým najlacnejším, ale aj najúčinnejším liečebným prostriedkom.

Relaxačná a meditačná hudba pomáha pri transformácii ľudstva na vyššiu úroveň, na úroveň kozmického vedomia.

pozn.: zdroj Internet